sluiten
Maandag:
  Loge De Gulden Snede (v)

Dinsdag:
  Loge In Vrijheid En (m)

Woensdag:
  Loge Scharende Broeders (m)

Donderdag:
  Loge Jan Amos Comenius (m)

Vrijdag:
  Loge Christiaan Rosenkreuz (m/v)
  Loge Sophia Omnioa Vincit (m/v)
  Loge Serapis (m/v)

De vrijmetselaars in Bussum

Deze portal is bedoeld om snel te zien welke loge van vrijmetselaars in Bussum het best bij u past en op welke avond in de week ze samen komen. Want dat is natuurlijk handig om te weten. De vrijmetselaarsloges In Vrijheid Eén, Scharende broeders en Jan Amos Comenius, zijn de mannenloges. Zij komen op respectievelijk dinsdag, woensdag en donderdagavond bij elkaar. Loge De Gulden Snede en Christiaan Rosenkreuz zijn de loges voor zowel mannen als vrouwen en die komen wisselend op vrijdagavond bij elkaar en Loge Serapis (m/v) komt op de 2e en soms ook op de 3e maandag van de maand bij elkaar. En tenslotte Loge Sophia Omnia Vincit is de loge voor vrouwen en die komt op maandagavond bij elkaar.

De vrijmetselarij

Iedere vrijmetselaar houdt zich bezig met het leven. En krijgt de kans om zich op dat pad verder te ontwikkelen. Dat doen ze met behulp van symbolen en rituelen. Het motto Ken U Zelf is hierbij van toepassing. Daarnaast ontmoeten ze elkaar regelmatig in de loge en luisteren ze naar interessante voordrachten en voorzien die daarna desgewenst van commentaar zonder in discussie te gaan. Dus elke zienswijze blijft in tact. Ook de medemens helpen waar dat mogelijk is ziet de vrijmetselaar als zijn taak en tenslotte enig besef hebben van het Hogere maakt deel uit van het vrijmetselaarschap.

Loge In Vrijheid En Loge Scharende Broeders Loge Jan Amos Comenius Loge De Gulden Snede  Loge Christiaan Rosenkreuz  Loge Sophia Omnia Vincit